Kurs for bedrifter

 
 

Fra behov til løsning

Verden er dynamisk, og det eneste vi kan si med sikkerhet, er at forandring vil skje. Nye tider krever nye strategier og nye løsninger. Dagens næringsliv preges av stadig tøffere konkurranse og kamp om marginer. Dette stiller større krav til både organisasjon, ledelse og medarbeidere.

I flere år har Aktiv Læring gjennom sitt datterselskap Varehandelakademiet levert kurs og opplæring til bedrifter. Varehandelakademiet AS er en etablert leverandør av erfaringsbaserte kompetanseaktiviteter til virksomheter innen klær/tekstil, dagligvare, byggevarer, sport m.m.

Varehandelakademiet bistår bedrifter med å forbedre sine resultater og øke sin konkurransekraft.

Utvikling av ledere og medarbeidere er en prosess som må foregå over tid. Det nytter ikke med skippertak og snarveier. Vi har lang erfaring med utvikling og gjennomføring av gode prosesser for utvikling av organisasjoner og medarbeidere.

2018-12-10_00h36_12.png

SE MER PÅ
VAHA.NO