Våre NAV- og AMO-kurs

 
 

Våre kurs skal bidra til å styrke deg faglig og personlig i møtet med arbeidsmarkedet. Det innebærer at det på kursene er fokus på hvordan du kan få uttelling for din kompetanse i en jobb. På våre kurs kombineres ulike typer faglig opplæring med aktiv jobbsøking.

Gjennom våre kurs for NAV tilbyr vi både jobbklubber, fagkurs og individuelle programmer. Vi har siden starten gjennomført kurs for flere tusen deltakere. Dette har gitt oss en unik kompetanse på gjennomføring av ulike kurskonsepter hvor målet er å få deltakerne ut i jobb.

Det å forstå dagens arbeidsmarked er sentralt for alle som er på jakt etter jobb eller arbeidspraksis. Dette er kunnskap vi gjerne vil dele med deg.

Faglig utvikling kan være et middel på vei mot ny jobb. Vi holder fagkurs, kombinert med jobbsøking, innen salg, service, data, kontor og regnskap. For å få uttelling for din faglige kunnskap i en jobb, må du beherske arbeidsmarkedets rammer og forventninger knyttet til samarbeid, fleksibilitet og handlekraft.

Vi legger stor vekt på jobbsøkerprosessen i alle våre kurs, og målet er å gi deg praktiske ferdigheter i jobbsøking, så vel som positive holdninger som stemmer med det som forventes ute i arbeidslivet.

workplace-1245776_1920-1-900x600.jpg

Ønsker du mer informasjon om våre kurs? 

Ta kontakt med din veileder hos NAV!